Політика конфіденційності


1. Загальні положення


1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) розроблена Адміністрацією сайту https://eurostandart.ua (далі - Адміністрація сайту) відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» щодо користувачів сайту https: // eurostandart .ua (далі - Сайт) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - Дані) користувачів Сайту.


Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувачеві. Це може бути: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристроях (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також в листуванні з Адміністрацією сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм при реєстрації на Сайті і / або оформленні замовлення, написання повідомлення і / або відкликання, або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації сайту.


Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Адміністрацією сайту.


Розпорядником Даних є Адміністрація сайту.


1.2. Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту https://eurostandart.ua і / або використовуючи будь-яку частину Сайту та / або шляхом оформлення замовлення - активувавши кнопку «Підтвердження замовлення», висловлює свою згоду з положеннями цієї Політикою і дає дозвіл на обробку своїх Даних Адміністрації сайту а також третім особам, які є продавцями товару, який замовив Користувач, або третім особам, які надають Адміністрації сайту послуги, в зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку продукції.


Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку і / або на електронну та / або поштову адресу Адміністрації сайту, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та / або розгляду спорів, і / або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.


1.3. Користувач зобов'язується не використовувати сайт https://eurostandart.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.


1.4. Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захисту його Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даним Користувача. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.


2. Які особисті дані можуть збиратися


2.1. Адміністрація сайту може збирати такі дані:


ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;

інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін і пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки Сайту;

інформація, яку Користувачі надають Адміністрації сайту при оформленні замовлення шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті;

інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Сайту в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями і покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, вчинення платежів;

дані про використовувані Користувачем пристроях, інформація про веб-сайтах користувачів і / або їхні мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовується інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

дані, отримані в результаті проведення Адміністрацією сайту і / або третіми уповноваженими Адміністрацією сайту особами, різних опитувань, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Адміністрацією сайту в результаті проведення маркетингових активностей;

інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії тощо. звернення.


Адміністрація сайту також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:


файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача і / або в його мобільному пристрої);

пікселі (pixels - цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.


3. Використання та цілі обробки Даних


3.1 Адміністрація сайту використовує і здійснює обробку Даних, з метою:


здійснення покладених на Адміністрацію сайту функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, по електронній пошті, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та інші новини Сайту, поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів користувачів; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Публічної оферти.


3.2. Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.


4. Умови надання доступу до Даних


4.1. Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів на Сайті продавцеві / постачальнику таких товарів послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.


4.2. На Сайті містяться посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.


4.3. Адміністрація сайту здійснює обробку Даних на законною і справедливою основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно :

за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;

в тому випадку якщо, на думку Адміністрації сайту, Користувач порушує умови цієї Політики і / або інших договорів і угод укладених між Адміністрацією сайту і Користувачем, а також положень Публічної оферти.


5. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду


5.1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет на Сайті.


Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

Функціонування деяких можливостей Сайту, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

Адміністрація сайту здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього.


6. Захист Даних


6.1. Адміністрація сайту, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даним, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.


Адміністрація сайту на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.


7. ДОДАТКОВІ УМОВИ


7.1. Адміністрація сайту залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена ​​редакція буде розміщена на Сайті. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яка взаємодія з Сайтом.


7.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.


7.3. У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними.


7.4. Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Публічній оферті, якщо не вказано інше.

Потрібна порада?

Якщо вам складно визначитися з вибором, напишіть нам на пошту

Задати питання

Допомогти знайти?

Якщо ви не знайшли те, що шукали, скористайтеся пошуком по магазину

Консультація фахівця

Якщо у вас є питання, використуйте зворотній дзвінок, і ми передзвонимо

Проконсультуватися