Публічна оферта


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


Цей Договір публічної оферти (далі - Договір) є офіційною пропозицією Продавця укласти з Продавцем договір купівлі-продажу продукції на умовах, передбачених цією офертою, шляхом оформлення замовлення на сайті https://eurostandart.ua.


Визначення термінів


Договір публічної оферти - публічний договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

Адміністрація - правовласник сайту https://eurostandart.ua.

Акцепт - прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на кнопку «Підтвердження замовлення», або шляхом здійснення замовлення через оператора).

Сайт - web-сайт, що має адресу в мережі Інтернет https://eurostandart.ua, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаної продукції.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, який розмістив на сайті інформацію про продукцію, яка їм реалізується. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про продукцію. Найменування Продавця вказується в документах на передачу продукції Покупцеві.

Оферта - пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених в цьому Договорі, адресована невизначеному колу осіб.

Оформлення замовлення - заявка Покупця на купівлю продукції, яка адресується Продавцю для її виконання і здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки на сайті натисканням на кнопку «Підтвердження замовлення» або наданням згоди на оформлення замовлення оператору за допомогою дзвінка до Продавця.

Продукція - товар, інформація про який розміщена на сайті.

Покупець - особа, яка акцептувала дану публічну оферту.

Сторони - сукупне найменування Продавця і Покупця.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним Договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.


1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на кнопку «Підтвердження замовлення», або шляхом здійснення замовлення через оператора) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.


1.3. Договір, укладений на підставі акцепту Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.


1.4. Адміністрація сайту в будь-який час, без повідомлення може вносити зміни до цього Договору, матеріали та інформацію, що містяться на сайті. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання сайту.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Продавець зобов'язується передати на умовах цього Договору продукцію у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти продукцію у власність і оплатити її на умовах даного Договору.


2.2. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яка відбувається під впливом насильства або обману.


2.3. Ухвалення Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на продукцію на сайті або за допомогою оператора.


2.4. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, в тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. але не виключно - по електронній пошті, мобільним зв'язком). У будь-який момент Покупець може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в розділі «Особистий кабінет» на сайті.


3.Оформленіе ЗАМОВЛЕННЯ


3.1. Замовлення продукції здійснюється Покупцем через сайт або за допомогою оператора.

3.2. При замовленні на сайті, або при замовленні продукції за допомогою оператора, Покупець зобов'язаний надати наступну інформацію про себе:


- прізвище, ім'я, по батькові Покупця;

- контактний телефон Покупця;

- електронну адресу для зв'язку з Покупцем;

- адреса доставки продукції (в разі необхідності доставки продукції).


3.3. Покупець, що реєструється на сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.


3.4. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на кнопку «Підтвердження замовлення» або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору.

Оформлення Покупцем замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатню і повне ознайомлення Покупця з ціною продукції, технічними характеристиками продукції, її функціональними можливостями, інформацією про терміни поставки.


3.5. Замовлення вважається прийнятим Продавцем і підлягає виконанню після підтвердження Продавцем замовлення (про підтвердження замовлення Продавець повідомляє Покупця будь-яким зручним для Продавця способом, в т.ч. усно по телефону).

У разі відсутності замовленої продукції на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець має право анулювати зазначену продукцію з замовлення Покупця і повідомити про це Покупця будь-яким зручним для Продавця способом, в т.ч. усно по телефону.


3.6. Будь-які відомості про продукцію, що містяться на сайті, носять інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, які в повній мірі передають все властивості і характеристики продукції. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик продукції, перш ніж замовляти продукції йому необхідно звернутися за консультацією до оператора.


4. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ТА УМОВИ ОПЛАТИ


4.1. Ціна, за якою реалізується продукція - вказується в документах на передачу продукції Покупцеві.


Продавець залишає за собою право змінювати ціни на продукцію в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлену Покупцем продукцію (після підтвердження замовлення Продавцем), не можуть бути змінені.


4.2. Оплата продукції здійснюється Покупцем в готівковій (у разі отримання продукції на складі Продавця або у відділеннях компанії-перевізника) або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків - гривня.


4.3. Покупець зобов'язаний оплатити замовлену продукцію в терміни, узгоджені Сторонами при оформленні замовлення.


4.4. При безготівковій формі оплати зобов'язання Покупця по оплаті продукції вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.


4.5. У разі якщо продукція реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на сайті Продавця, і носить інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується продукція, зазначається відповідно до п. 4.1. Знижки не підсумовуються і не додаються до інших знижок.


4.6. У разі оплати Покупцем продукції, якої немає на складі Продавця, Продавець повертає Покупцеві кошти в розмірі вартості такої продукції. Перерахування коштів здійснюється на банківські реквізити, зазначені Покупцем Продавцю. Термін перерахування грошових коштів від моменту повідомлення Покупцем Продавцю банківських реквізитів, на які необхідно перерахувати кошти, становить до 3 (трьох) робочих днів.


5. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ


5.1. Зобов'язання Продавця передати продукцію Покупцеві виникають з моменту підтвердження Продавцем замовлення.


5.2. Терміни передачі продукції Покупцю узгоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку і фіксуються в підтвердженні замовлення. Дата поставки продукції вказується в накладних на продукцію.


5.3. Продукція може бути передана Покупцю на складі Продавця (за адресою, вказаною в розділі «Контакти» на сайті) або доставлена ​​Покупцю за адресою, вказаною Покупцем. При поставці продукції Покупцеві за вказаною ним адресою, перевезення такої продукції здійснюється за рахунок Покупця. У разі, якщо сума замовлення перевищує 500 (п'ятсот) гривень, перевезення такої продукції здійснюється за рахунок Продавця.


Доставка продукції Покупцеві здійснюється:


5.3.1. За адресою Продавця (самовивезення);


5.3.2. Транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;


5.3.3. Компанією-перевізником (експедитором) ТОВ «Нова Пошта» шляхом адресної доставки Покупцеві або доставки в зазначений Покупцем відділення «Нової Пошти» з подальшим самостійним отриманням продукції Покупцем.


При доставці продукції з допомогою компанії-перевізника, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з правилами перевезення вантажів компанії-перевізника (в т.ч. вартістю доставки).


Продавець не здійснює доставку продукції на тимчасово непідконтрольні українським органам державної влади території в зоні проведення Операції об'єднаних сил і в Автономну Республіку Крим, а також в інші населені пункти, які не забезпечені відділеннями компанії-перевізника.


5.4. Право власності на продукцію переходить від Продавця до Покупця:

- з моменту передачі продукції Покупцю (в разі отримання Покупцем продукції на складі Продавця або доставці згідно п. 5.3.2. Договору). Моментом передачі продукції Покупцю є підписання Сторонами накладної на таку продукцію;

- з моменту передачі Продавцем продукції перевізнику (служба доставки, кур'єрська служба і ін.).


5.5. Зобов'язання по передачі продукції у випадках, передбачених пп. 5.3.1, 5.3.2 Договору, вважаються виконаними з дня підписання Сторонами видаткової накладної. Ризик випадкового знищення продукції переходить до Покупця з дня підписання видаткової накладної.


5.6. Зобов'язання по передачі продукції у випадках, передбачених пп. 5.3.3 Договору вважаються виконаними, а також ризик випадкової загибелі продукції переходить до Покупця в момент передачі Продавцем продукції перевізнику. Відповідальність за доставку продукції до місця доставки несе перевізник.


5.7. Прийом продукції за кількістю і якістю відбувається в місці передачі продукції від Продавця (перевізника) Покупцеві. Після отримання Покупцем продукції, претензії до кількості, комплектності та виду продукції не приймаються.


5.8. Повернення продукції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


5.9. Розгляд вимог Покупця, в т.ч. по поверненню продукції, здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. заяви.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ


6.1. Продавець має право:

- в будь-який час вносити зміни до цього Договору, матеріали та інформацію (в т.ч. про продукцію) на сайті;

- відмовитися від укладення Договору публічної оферти при відсутності у нього можливостей продати Покупцю відповідну продукцію;

- здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;

- призупинити продаж продукції Покупцеві в разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (в т.ч., але не обмежуючись, чи не здійснення оплати за замовлену продукцію) за цим Договором;

- вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

- без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.


6.2. Продавець зобов'язаний:

- повідомити Покупця про підтвердження замовлення або повідомити йому про неможливість виконати замовлення Покупця (Продавець повідомляє Покупця будь-яким зручним для Продавця способом, в т.ч. усно по телефону);

- передати продукцію Покупцеві після здійснення ним оплати за таку продукцію, за винятком випадку, зазначеного в п. 4.6 Договору;

- перевірити якість і кількість продукції при її передачі Покупцю;

- не розголошувати будь-яку персональну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);

- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;

- належним чином виконувати умови даного Договору.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ


7.1. Покупець має право:

- зареєструватися на сайті;

- в разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від покупки продукції, реєстрації на сайті та будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;

- звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей і характеристик продукції;

- вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.


7.2. Покупець зобов'язаний:

- до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на продукцію, пропонованими Продавцем на сайті;

- повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця і необхідні для оформлення замовлення і / або реєстрації на сайті шляхом власноручного внесення даних при реєстрації на сайті або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору, підтримувати їх актуальність;

- своєчасно оплатити замовлену продукцію (і її доставку, у разі необхідності доставки продукції);

- належним чином оформити прийняття продукції (в т.ч. підписати і передати Продавцю відповідні документи на отримання продукції), пред'явити документ, що засвідчує особу (особа, уповноважена на отримання продукції);

- перевірити якість і кількість продукції при її отриманні від Продавця;

- не розголошувати будь-яку персональну інформацію Продавця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації, третім особам і самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов'язання;

- належним чином виконувати умови даного Договору.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.


8.2. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в п. 3.2 Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними . Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.


8.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.


8.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснений на підставі цього Договору.


8.5. Продавець не несе відповідальність за дії перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією-перевізником, а також за збереження продукції при перевезенні.


8.6. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою продукції по невірному адресою або видачі продукції невірного одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.


9. Форс-мажор


9.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або робить неможливим виконання Стороною своїх зобов'язань за цього Договору або за іншими обставинами, які перебувають поза контролем Сторін.


9.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.


9.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 9.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.


9.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, протягом терміну виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.


9.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.


10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


10.1. Цей Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.


10.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.


10.3. Покупець і / або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на збір, обробку, використання, зберігання їх персональних даних, а саме прізвища, імені, по батькові, зареєстрованого місця проживання та / або фактичного проживання, ідентифікаційного номера платника податків, паспортних даних, а також контактний номер телефону / факсу, електронної адреси, будь-яких інших даних, зазначених Покупцем в реєстраційній формі для реєстрації на сайті та / або в замовленні, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов'язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця, і з метою виконання зобов'язань за цим договору, і в межах вимог чинного законодавства про захист персональних даних. Покупець дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, зокрема компанії-перевізнику, з метою виконання зобов'язань за цим Договором.

Покупець підтверджує, що ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також ознайомлений з метою обробки та збору персональних даних.


10.4. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим.


10.5. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки продукції, наявної на сайті, і не вчиняти дій, зазначених у п. 2.3, 3.2 цієї Оферти.

Потрібна порада?

Якщо вам складно визначитися з вибором, напишіть нам на пошту

Задати питання

Допомогти знайти?

Якщо ви не знайшли те, що шукали, скористайтеся пошуком по магазину

Консультація фахівця

Якщо у вас є питання, використуйте зворотній дзвінок, і ми передзвонимо

Проконсультуватися